Privacy­verklaring

Privacy verklaring.

All in One coaching, gevestigd aan de van der Ploegstrjitte 8, 9251 RK in Burgum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Persoonsgegevens die All in One coaching verwerkt.

All in One coaching kan persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruikt maakt van de diensten van All in One coaching en/of omdat u deze zelf heeft verstrekt bij het invullen van het contactformulier op de website van All in One coaching. De volgende persoonsgegevens kunnen door All in One coaching worden verwerkt:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw e-mailadres
 • Uw bedrijfsgegevens
 • Uw organisatie gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag All in One coaching persoonsgegevens verwerkt.

 • Om u te kunnen mailen of bellen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Het door kunnen geven van offertes voor de dienstverlening.
 • Het afhandelen van de facturatie en betaling.
 • Om u te informeren over wijzigingen van afspraken of diensten.
 • All in One coaching verwerkt ook persoonsgegevens als ze hier wettelijk toe verplicht is.

Doel verwerken bijzondere persoonsgegevens.

All in One coaching maakt gebruik van een vragenlijst om een goed beeld van u te kunnen krijgen en om gericht te kunnen helpen. Daarnaast kan All in One coaching uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst, bestaande uit coaching, counseling, spreekster of geven van presentatie.

All in One coaching beschermt uw gegevens zorgvuldig en gaat er discreet mee om. All in One coaching is helder over het gebruik en maakt u altijd bewust van de gegevens die u deelt. All in One coaching geeft prioriteit aan de bescherming van uw privacy en aan de bescherming en veilige opslag van uw gegevens. De wettelijke grondslag van de verwerking van de bijzondere persoonsgegevens is uw toestemming.

Hoe lang blijven uw gegevens bij All in One coaching bewaard?

All in One coaching bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waardoor uw gegevens worden verzameld. Uw dossier ( bijzondere persoonsgegevens) wordt na 1 jaar vernietigd en voor de persoonsgegevens hanteert All in One coaching de bewaartermijn van 7 jaar ( wettelijke bewaartermijn).

Uw gegevens delen met anderen.

All in One coaching verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden tenzij dit nadrukkelijke met u vooraf is overééngekomen, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiligen.

All in One coaching neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt een verzoek tot inzage sturen naar willy@allinonecoaching.nl. All in One coaching zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door All in One coaching verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via www.allinonecoaching.nl.

All in One coaching is verder als volgt te bereiken:

All in One coaching
van der Ploegstrjitte 8
9251 RK, Burgum
06-28274675
willy@allinonecoaching.nl
www.allinonecoaching.nl

All in One coaching is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder KvK nummer: 71609377

Share This